ecole

Your driving school in

Stockel (Place Dumon)

sep fran├žais sep Contact sep Galerie

NAJSERDECZNIEJSZE GRATULACJE Z OKAZJI ZDANEGO AGZAMINU Z TEORII PRAWA DROGOWEGO!!
Przed nami następny etap : EGZAMIN Z PRAKTYKI JAZDY

ZNAJDUJEMY SIĘ NA ROZDROŻU, NASZA DOTĄD WSPÓLNA droga ROZDWAJA SIĘ :

PRAWO TYMCZASOWE NA 18 MIESIĘCY

Niektóre osoby pragną nauczyć się jazdy od podstaw u naszego znakomitego i doświadczonego instruktora belgijskiego (oczywiscie mówiacego po polsku, bo jest Polakiem!) Zna on wszelkie wymogi, które trzeba speł nić, by zdać egzamin praktyczny.

Te osoby zaliczą 20 godzin lekcji praktycznych, by uzyskać zaświadczenie niezbędne do otrzymania tymczasowego prawa jazdy, ważnego przez 18 miesięcy. Tego typu prawko upoważnia do samodzielnej jazdy po drodze publicznej. Ponadto możemy być w towarzystwie maximum dwóch pasażerów, z których każdy powinin posiadać prawo jazdy od ośmiu lat i być zameldowanym w Belgii.

(Uwaga! Ten typ prawa jazdy nie może być przedłużony. Jeżeli do18 miesięcy nie zamierzamy przystapic do egzaminu, należy koniecznie, przed uplywem ważności tegoz prawka wymienić je na prawko "36 miesięcy"

PRAWO TYMCZASOWE NA 36 MIESIĘCY

Niektóre osoby uznają, że nauka od podstaw nie jest dla nich niezbędna, bo na przykład miały już okazję prowadzić pojazd i uwazają, że ewentualnie wystarczy im kilka godzin jazdy, albo nawet wcale tego nie potrzebują.

Te osoby, po zdanym egzaminie teoretycznym otrzymają tymczasowe prawo jazdy ważne na okres 36 miesięcy. Posiadacz takiego dokumentu nie może jeź-dzić am, lecz jedynie w towarzystwie jednej z dwóch, wcześ niej wskazanych osób, których zadaniem będzie uczestniczenie i pomoc w nauce jazdy.

(Uwaga! W ś wietle zaostrzonych od 3go lutego 2014 roku przepisów, obecnoś-ć innych pasażersów jest zabroniona.)

theorie

POZOSTAŁ NAM JESZCZE OSTATNI ETAP : EGZAMIN PRAKTYCZNY Z JAZDY.
UWAGA : Do tego egzaminu nie moźna przystąpić wcześ niej niż po trzech miesią cach od daty otrzymania
tymczasowego prawa jazdy

TU MAMY KOLEJNY WYBÓR:

Tutaj naleźy kliknąć, żeby się dowiedzieć
jakie są możliwości dot. egzaminu praktycznego

TEORIA

PRAKTYKA

EGZAMIN PRAKTYCZNY

 

Pour toute question concernant ce site: admin@EBPsolution.com vide Copyright © 2021 Euro Business Partner sep